SCAR-onderzoek (supercritical aqueous reforming) nu vooral op waterzuiveringsslib gericht